innovation-thumb

Innovasjon i produksjon av tekstilgarn, materialer og klær er avgjørende for å møte arbeidsstokkens kravene i dag. Farlige arbeidsplasser, klimaendringer, rot, lukt og temperatur variasjon, hver gjelder store press på våre klær. Dette presset har innvirkning ikke bare på bedriftens kapital, men også på den stolthet og arbeidsglede av ansatter.

På Curzonia vi prøver å løse noen oppfordring til vår organisasjon og gi bare den beste teknologien og de mest innovative produktene. Vi venter på nye løsninger fra våre leverandører og oss selv innoverer gjennom produkter som Pilmaster®, for å gi våre strikkevarer et lengre og mer produktiv liv.