MARKEDSFØRING VILKÅR OG BETINGELSER AV CURZONIA (UK) LTD

1. a) Selskapet refererer til Curzonia (UK) Ltd, Distributører for Curzonia Ltd., 114130 Cy.

b) Klienten refererer til personen, firma eller selskapet som legger inn en bestilling på Curzonia (UK) Ltd for produksjon eg/eller tilførsel av varer.

2. Telefonen bestillinger blir akseptert av Selskapet i Kundens interesse for å unngå bortkastet tid. Hvis en skikkelig oppdragsbekreftelse ikke er mottatt før produksonsstart, Selskapet tar intet ansvar for feil forårsaket av feil tolkning av verbale instruksjoner.

3. Leveringsdatoer er oppgitt i god tro og mens alle anstrengelser gjøres for å møte de oppgitte leveringsdatoer, Selskapet er ikke asnvarlig for tap som følger av sen levering, med mindre avtalt før bestillengen.

4. Vi vil gjøre alt for å oppfylle kontrakten, men sin gode oppfyllelse kan være gjenstand for oppsigelse av selskapet eller en endring ansett nødvending av mangel til å sikre arbeid, materialer eller leverer eller som en protest, streik eller andre arbeidskonflikter, brann, flom, tørke, som følge av lovgivning eller annen årsak (enten det er fra den foregående klasse eller ikke) utenfor kontroll av Selskapet.

5. Ved kansellering av bestilligen av Kunden, Selskapet forbeholder seg retten til å kreve eventuelle kostnader påløpt i forbindelse med bestillingen før mottar skriftlige avbestilling instruksjoner.

6. Alle lager holdt under en kontrakt skal annuleres innen fastsatt perioden, på den måten spesifisert på datoen av kontrakten bekreftelse og skal sendes til Kunden uten ytterligere varsel på utløpet av denne perioden.

7. På grunn av vår produksjonsprosess, forbeholder vi oss retten til å levere bestilt antall med margin av pluss eller minus 2%.

8. Hvis nødvendig, Selskapet vil gjøre alt for å overholde avtalte farger, men kan ikke garantere en perfekt passform. Imidlertid, er det Kundens ansvar å angi den nødvendige standard Kvalitet og hastighet og teste varene for å sikre at standarden er oppfylt. Det er ingen garanti at produktene ikke vil krympe. Avvik i størrelse, farge eller kvalitet som ikke kan kontrolleres, kan ikke avbrytes.

9. Alle priser og tilbud er uten moms, som skal brukes på fakturaer som krever det. Anslag er gitt på grunnlag av produksjonskostnader fra produksjons startdato og kan endres. Bestillinger vil bli belastet med kostnaden fra datoen for mottak. Ved levering av varer utenfor Storbritannia, priser settes fra fabrikken, bortsett fra andre måter som er nevnt, og betaling kreves ved ugjenkallelig remburs trukket på en London avregningsbank, med unntak av andre måter som er avtalt skriftlig.

10. Ingen krav for eventuelle feil eller skadede varer og ingen forkortelse av fristen vil bli akseptert, med mindre Selskapet får skriftlig varsel innen 10 dager etter leveringsdatoen, etterfulgt av en komplett skriftlig krav opptil 28 dager fra leveringsdato, og hvis det ikke sendes, må dette bli annonsert innen 7 dager fra fakturadatoen.

11. Ugyldighet: Varer av en bestilling kan sendes i flere leveringer. Hver levering laget for samme bestilling skal anses for å oppstå i en separat kontrakt og belastes separat; enhver faktura for levering vil bli betalt i fullt samsvar med betalingsbetingelsene angitt her, uten referance og forbehold for andre eventuelle leveringsrate.

12. Varer skal faktureres på leveringsdagen og betaling gjøres under betingelsene angitt på fakturaen. Ved unnlatelse av å betale i tide, noen avtale med Kunden i lager kan bli avsluttet av Selskapet og aller lager holdt i Kundens navn kan sendes og faktureres for umiddelbar innbetaling. Konstant sene betalinger vil resultere i sending proforma fakturaer for betaling før akseptere noen bestillingen. I tilfelle av forsinket betaling, forbeholder selskapet seg retten til å kreve betaling av 5% rente over styringsrenta av den engelske nasjonalbank beregnet oppdatert fra forfallsdato.

13. Uten å påvirke leveringen, vil varene forbli i eiendommen av Curzonia (UK) Ltd inntil deres full betaling av kunden. Ved overskridelse av betalingsfristen i helt eller delvis, Selskapet kan (uten fordom til sine øvrige rettigheter) gjenopprette eller selge varer eller noen av dem, og for dette formålet kan det gå inn i Kundens feltet. Hvis noen av varene er innlemmet i andre varer før betaling, hele eierskapet av slike varer skal være og skal forbli i Selskapet til betaling.

14. Hvis de leverte varene er defekte, skal ansvar for Selskapet være begrenset utelukkende til rettelse av slike feil. Defekte varer vil ikke være gjenstand for et krav for arbeid fra Kunden, unntatt med aksept av Selskapet eller for eventuelle tap, skade eller utgifter av noe slag som oppstår direkte eller indirekte som følge av feilen.

15. Det er Kundens ansvar å sikre at de bestilte varene er helt riktig og hensiktsmessig for formålet som de er nødvendig, uten hensyn til det faktum at dette målet kan være kjent av Selskapet. Selskapet er ansvarlig bare for produksjon av varer i henhold til Kundens spesifikasjoner og i samsvar med disse vilkårene.

16. Kunden vil være ansvarlig for å kjenne og annerkjenne opphavsrett, varemerker eller registrerte modeller med hensyn til de bestilte varene og dermed skal erstatte Selskapet mot alle tilhørende forpliktelser.

17. Kontrakten vil reguleres av den engelske loven og disse betingelsene og detaljene for bekreftelse av kontrakten utgjør hele avtalen mellom Kunden og Selskapet. Ingen avvik fra disse betingelsene (om den finnes i alle dokumenter angående standardbetingelsene for Kunden eller andre) ikke skal gjelde, med mindre den er skriftlig godkjent av Selskapet.

18. Alle elementer av grafikk, tegninger, design of trykk forbli i Selskapets eiendom og kan bli ødelagt på slutten av bestillingen. Imidlertid, vil de bli opprettholdt for en periode på 12 måneder, hvis det er nødvendig.